Skip to content

Viklavé zuby

Pro zuby platí jednoduché pravidlo: pokud se viklají, znamená to problém (pokud tedy nejste pětileté dítě, kterému se viklají mléčné zuby). Důvody mohou být různé, pokaždé se ale jedná o velmi důrazné varování a zprávu o tom, že něco není v pořádku. Co konkrétně může být příčinou viklání zubů? A jak na toto varování správně reagovat?

Proč se zuby viklají?

Abychom dobře pochopili možné příčiny viklání, je třeba si ujasnit, jak jsou zuby v ústech vlastně uloženy. Zub je umístěn v tzv. zubním lůžku. Ve spodní části jej obepínají pružná vazivová vlákna, jejichž prostřednictvím je napojen na kost. Spojení je velmi pevné a umožňuje zubu pouze minimální pohyb. Ten sice mohou někteří lidé i cítit, jedná se ale o opravdu drobné pohyby. Jak již bylo řečeno (ale je tak důležité, že se vyplatí to několikrát zopakovat), jakýkoliv výraznější pohyb je rozsvíceným červeným světlem. Netypický pohyb zubu může znamenat, že přílišné mechanické namáhání výše popsaného úložného aparátu jej natolik poškodilo a uvolnilo natolik, že se zub začal viklat. Tento druh poškození má prvotní příčinu buď v úrazu, anebo v nadměrném zatínání či skřípání zubů. Jedná se o zlozvyky, které jsou poměrně běžné a řešitelné, v případě nočního zatínání zubů, tzv. bruxismu, o něm však člověk nemusí ani sám vědět. Druhou příčinou viklavých zubů je samozřejmě paradontóza. Pokud zánět způsobený bakteriemi zubního plaku dokáže proniknout až k závěsnému aparátu, začne jej narušovat a výsledkem jsou opět viklavé zuby po nichž už bohužel následuje pouze vypadnutí zubu.

Léčba a prevence viklání

Je jasné, že pokud dosáhne viklání nějaké mezní hranice či zuby dokonce vypadnou, jediným řešením je instalace snímací nebo stále zubní náhrady all on 4. Jak je to ale v situaci, kdy si člověk viklavých zubů všimne v době, kdy je viklání stále možné léčit? Léčba viklavých zubů vždy spočívá v důsledném odstranění negativního působení na úložný aparát zubu, ať již jde o působení mechanické, anebo jej mají na svědomí bakterie. V prvním případě je třeba eliminovat přílišný tlak na zuby např. pomocí chráničů, které si lidé trpící bruxismem na noc nasazují. V druhém případě hraje zásadní roli důsledná hygiena ústní dutiny: čištění zubů i mezizubních prostor, vyplachování ústní vodou apod. Jako vždy samozřejmě platí, že mnohem snadnější než léčba je snaha zajistit, aby daný problém vůbec nevznikl. V tomto případě to znamená podniknout stejné kroky jako při léčbě – pravidelná hygiena ústní dutiny i opatrnost. Zásadním prvkem v prevenci je potom pravidelné docházení do ordinace zubního lékaře. Ten nejen, že dokáže objevit celou řadu problémů v jejich úplných počátcích, kdy je lze řešit velmi snadno, ale také navrhne ten nejlepší a nejefektivnější způsob tohoto řešení.